[RaKen] RaKen Drabble

Lãnh Lam Phong

Raken (Ken/Ravi) Drabble

Author: birman

Translator: HD

Beta: Xún

Note: Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả.

Quà tặng Xún-Hoa-Hậu-Hai-Răng-Cửa-Đi-Học-Muộn

Lãnh là RaBin shipper, HD theo LeoN và chúng ta có RaKen cho Xún :v :vtumblr_nfurmwyUmi1rxvwdzo1_500

View original post 893 more words