[HwangNiel] What is this feeling? – Chap 2

Author: happymidnight

Link: AO3

Pairing: Daniel / Minhyun

Tags: Rare ship coming through, Fluff, Friends to Lovers, Angst

Translator: HD

Beta: X

Translated with author’s permission, please do not take out.

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

 

– dedicated to X, my one and only –

 

21951730_1837894006227113_124163409_o.jpg

 

Summary: Kể từ khi Daniel dính thính của Minhyun là cậu chàng cứ thấy lòng thổn thức khó tả quá đi thôi.

Continue reading

Advertisements

[HwangNiel] What is this feeling? – Chap 1

Author: happymidnight

Link: AO3

Pairing: Daniel / Minhyun

Tags: Rare ship coming through, Fluff, Friends to Lovers, Angst

Translator: HD

Beta: X

Translated with author’s permission, please do not take out.

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

Quà tặng osin của tao. Cho phép mầy sang nhà tao hầu hạ nấu cơm, rửa bát, quét nhà, cọ bồn cầu nhé. Yêu~

– dedicated to X, my one and only –

21849160_1831763786840135_1458300520_n

Summary: Kể từ khi Daniel dính thính của Minhyun là cậu chàng cứ thấy lòng thổn thức khó tả quá đi thôi.

Continue reading