[RaKen] RaKen Drabble

Lãnh Lam Phong

Raken (Ken/Ravi) Drabble

Author: birman

Translator: HD

Beta: Xún

Note: Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả.

Quà tặng Xún-Hoa-Hậu-Hai-Răng-Cửa-Đi-Học-Muộn

Lãnh là RaBin shipper, HD theo LeoN và chúng ta có RaKen cho Xún :v :vtumblr_nfurmwyUmi1rxvwdzo1_500

View original post 893 more words

Tâm sự tí nào~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s