[Oneshot] [BangHim] Hey there, Jieun

Lãnh Lam Phong

Title: Hey there, Jieun

Author: -sleepless

Translator: HD

Beta: Xún

Couple: BangHim / BangChan

Category: Fluff / Oneshot

Note: Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả

SONY DSC

Himchan nhìn vào điện thoại lần nữa rồi nghiêng đầu, bối rối về tin nhắn mà cậu mới nhận:

  • Jieun này, cuối tuần rảnh không?

Hiển nhiên là nhầm số bởi Himchan chẳng biết cái số điện thoại lạ hoắc vừa gửi tin nhắn, cậu cũng không rõ cô Jieun này là ai luôn.

  • Xin lỗi, mình nghĩ đằng ấy nhầm số rồi. Mình không phải Jieun.

View original post 2,591 more words

Tâm sự tí nào~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s